Saturday, August 6, 2022

Appendix QB-12

This is an appendix to Quantum Biology - 12Appendix A Amino
Acid Counts

Amino Acid Count
A 204,021
R 171,446
N 105,293
D 143,629
C 65,752
Q 147,972
E 223,499
G 194,669
H 75,007
I 127,649
L 293,627
K 177,071
M 63,839
F 107,848
P 193,692
S 262,594
T 160,379
W 35,018
Y 79,973
V 178,484Appendix B Amino Acid Counts

Amino Acid Count
A 173
R 56
N 158
D 62
C 41
Q 69
E 77
G 212
H 65
I 356
L 523
K 82
M 231
F 310
P 131
S 320
T 178
W 88
Y 145
V 176Appendix C Amino Acid Counts

Amino Acid Count
A 961
R 474
N 754
D 706
C 433
Q 508
E 668
G 834
H 259
I 715
L 1,346
K 828
M 308
F 698
P 549
S 936
T 1,051
W 157
Y 636
V 1,128Appendix D Amino Acid Counts

Amino Acid Count
A 155
R 53
N 173
D 69
C 45
Q 73
E 65
G 217
H 68
I 351
L 519
K 66
M 276
F 304
P 130
S 302
T 191
W 86
Y 149
V 161Appendix E Amino Acid Counts

Amino Acid Count
A 63,829
R 35,863
N 26,172
D 34,190
C 7,667
Q 29,724
E 37,056
G 48,517
H 14,785
I 39,289
L 70,921
K 28,150
M 18,611
F 25,899
P 29,626
S 39,284
T 36,224
W 10,406
Y 18,980
V 46,655

No comments:

Post a Comment